Kultur och scenkonst

Vi erbjuder alla våra barn kulturutbud.

Kulturutbud är professionell kulturaktivitet som innehåller delarna uppleva/skapa/visa inom teater, musik, konst, film, foto, litteratur, dans eller kulturarv. Kulturutbud är som en integration som bidrar till att föra människor samman, vilket betyder att vi socialiseras in i samhället och kulturen. Det har också har positiva effekter på självkänsla, välbefinnande och social sammanhållning med bättre relationer, vilket leder till förbättrad inlärning och kommunikation.

Vår ambition är att alla barn ska få upptäcka omvärlden, uppleva kultur skapad av professionella utövare, skapa själva och få möjlighet att visa detta. Uppleva, upptäcka, skapa är syftet med våra kulturutbud.

Genom att erbjuda barnen kulturutbud vill vi skapa förutsättning för barn att få

  • Tillgång till ett professionellt kulturutbud
  • Utveckla sin nyfikenhet och kreativitet.
  • Grundläggande kunskaper i flera konstnärliga uttryck.