Det här är Parken

Förskolan Parken är en verksamhet där du skall känna dig välkommen och där du möts av en familjär stämning. En mindre förskola med det stora hjärtat. I vår verksamhet möts du av ett starkt språkutvecklande arbetssätt där vi genom språklekar, sångsamlingar, läsning, rim och ramsor och språklig medvetenhet kan stödja barnet i dess språkutveckling.

Verksamheten bygger på ett nära samarbete mellan avdelningarna, där känslan av att alla känner alla är påtaglig vilket bidrar till en känsla av trygghet och tillhörighet. Vi bedriver ett temainriktat arbetssätt med fokus på processer där alla läroplanens målområden och förskolans styrdokument ryms in.

Våra verksamheter är belägna i det vackra Södertälje med en stark lokal förankring som vi är stolta över och förutom vårt språkliga fokusområde, satsar vi även på utevistelsen. I vårt närområde finns det fantastiska möjligheter att bedriva undervisning i skogen, i någon av de fina parkerna eller varför inte på Torekällberget. Vårt mål är att erbjuda barnen en verksamhet där de känner glädje och lustfylldhet och samtidigt blir utmanade, uppmuntrade och får utvecklas tillsammans med sina vänner och pedagoger.

Välkommen till oss!